Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
0
admin
10.000.000 VND
1
ntthanh
1.000.000 VND
2
phamvinhquangca
0 VND
3
kelanhlung
0 VND